Cykelrute 51: Nyborg - Faaborg

Cykelrute 51: Nyborg - Fåborg

Samlet afstand: 72,5 km på asfalteret vej

NYBORG:

Nyborg var regeringsby i 1100-1400 tallet. Nyborg Slots ældste dele er fra ca. 1170, men der er foretaget ombygninger mange gange siden. Nyborg rummer også andre middelalderlige bygninger, f.eks. Korsbrødregården og Mads Lerches Gård, som i dag er museum. NB: Nyborg slot er lukket for en periode. i forbindelse med det store slotsprojekt (Læs mere her)

Ørbæk 
Mod syd ses Holckenhavn Fjord med de lavtliggende engområder. Ved landevejen ligger herregården Holckehavn (se rute 50), hvor en spadseretur i parken anbefales.
Ad smalle og bugtede veje forsætter turen væk fra landevejen. Man kan nyde synet af mange stråtækte husmandssteder. På næste strækning cykler man flere gange over Ørbæk Å med de skovklædte ådage. Et af stederne kan man ved en mølledam se Lille Mølle - en fredet vandmølle, der stadig kan male, og som antages at være Danmarks bedst istandsatte vandmølle. Efter man cykler ud af Ørbæk, er er mulighed for at se gravanlæg fra yngre stenalder, Lindeskovdysserne - 7 langdysser og en jættestue kan ses ca. to km. vest for ruten; anlægget udgør en nationalt set usædvanlig koncentration af meget store dysser (info på stedet).
Herefter kommer man til rutens anden herregård. Det er Lykkesholm, som gennem århundrederne er blevet udbygget til det gulkalkede anlæg, der ses i dag. Bygningerne er omkransede af en mølledam fra Gammel Mølle. Ny Mølle er flyttet til Frilandsmuseet. I skoven ligger det mægtige Magelund Voldsted fra højmiddelalderen, som vidner om placeringen af det oprindelige Lykkesholm.

Ravnholt
Man fortsætter mod den lidt større landsby Ryslinge, der har en lang høj- og friskoletradition. Inden Ryslinge er man ikke i tvivl om, at man nærmer sig endnu en herregård. Vidtstrakte marker og en kilometerlang kastanjeallé fører frem til godset Ravnholt, som er Fyns største, dækkende ca. 30 km2. Der er adgang til parkanlægget, og her kan man se hovedbygningen, der oprindelig er fra 1500-tallet, men væsentlig ombygget i 1800-tallet. I skovene rundt om Ravnholt yngler mange rovfuglearter, og området har således stor ornitologisk betydning.
Nu sættes kursen mod Hågerup og Espe. Lidt uden for Espe ligger Boltinggård og strækningen til man ad vejen Go'e Bakke kommer op og skal krydse hovedvejen, er snart passeret. 

FAABORG:

Brahetrolleborg
Allerede ved indkørsel i Korinth har man spiret fra Brahetrolleborg Kirke i synsfeltet. Dette kæmpe herregårdsanlæg har oprindelig været munkekloster, etableret af cistercienserordenen i 1100-tallet. Den nuværende hovedbygning er et velbevaret klosterkompleks fra 1200-tallet. Kirken, der indgik i klosteret, er i dag sognekirke. Blandt Brahetrolleborgs ejere kan nævnes Johan Ludwig Reventlow, der i slutningen af 1700-tallet viste stort initiativ for at forbedre forholdene for bønderne og udvikle landbrugsdriften. B. er et af de mest interessante godser på Fyn i kraft af sin lange historie som oprindeligt kloster og senere landboreformerne omkring 1800, som førte til lokale produktionsvirksomheder, f.eks. drejls- og damaskvæveri og et hammerværk, hvor der produceredes landbrugsredskaber. Desuden oprettedes folkeskoler, landets første lærerseminarium, høravlingsinstitut og meget mere. De fleste af bygningerne eksisterer den dag i dag i området - for et nærmere studium kan anbefales ruten om "Fynske slotte og herregårde" .

Kaleko Mølle
Efter Korinth cykler man gennem Gerup Skov - et stort skovområde, hvor nogle skovstier er adgangsveje til flere mindre søer, bl.a. Sorte Sø. Den er meget næringsfattig og derfor botanisk interessant. Fra Korinth kan man forlænge turen for at se Fyns største sø, Arreskov Sø samt herregården Arreskov. En kort afstikker ad Rute 79 til Sollerup Hovedgård kan også anbefales. En sti fører fra gården til et fugletårn ved bredden af Arreskov sø. I øvrigt har Odense Å sit udspring her i Arreskov Sø. 
På vej til Diernæs kan man vælge en afstikker hvor man passere Finstrup Kirkeruin, hvor historien om kirkens nedbrydelse kan læses. På vejen tilbage mod Diernæs, kan man komme rundt om godset Holstenshus, der har en slotspræget hovedbygning, bygget så sent som i 1910. Bygningerne er omkransede af stengærder. Vejen fra Diernæs går ned ad bakke, med en storslået udsigt. Lidt uden for Faaborg (se rute 60) drejes af mod Kaleko Mølle. En lille smuttur gennem Alléskoven kan anbefales, hvis man har lyst til at se stendysser fra bondestenalderen. Der er information på stedet. Kaleko Mølle er fra 1600-tallet og en af de ældste bevarede møller i Danmark. I en af bygningerne findes et spændende museum, der viser en møllerfamilies dagligliv i forrige århundrede.

 

Del denne side

Opdateret af:

VisitNyborg / Nyborg Turistbureau visitnyborg@nyborg.dk
 

Kontakt

Adresse

Torvet 2B
5800 Nyborg

Telefon

+45 63 33 80 90

Fakta

 • Faciliteter

  • Strækning
  • Længde i km.
  • Afmærkede cykelruter
 • Tema

  • Naturoplevelser
 • Type

  • Cykelture

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.79005199
Latitude : 55.31302063