Foredrag om Slotsprojektet i Nyborg

Slotsprojektet i Nyborg er et enestående projekt, der skal gøre historien og de bevarede dele af Nyborg Slot tilgængelige og begribelige ved at genskabe konturerne af det store oprindelige anlæg. Det omfatter ikke blot en gennemgribende restaurering af den bevarede Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af det store tårn, Vagttårnet, til 22 meter. Kom og hør om tankerne og ideerne bag projektet og hvordan de realiseres i en spændende foredragsrække:

Datoer og pladsreservation:

Nyborg Slot genrejst (22. februar):

Lars Juel Thiis & Janus Møller Jensen

Efter en generel indledning til projektet og foredragsrækken ved afdelingsleder Janus Møller Jensen, vil arkitekt Lars Juel Thiis sætte Slotsprojektet ind i en større sammenhæng. Hvordan er arkitekturens bærende tanke opstået, hvorfra kommer inspirationen og hvad er det for en stemning vi kan forvente på den nye Slotsholm.

Bevar det vel! (1. marts):

Mads Falbe-Hansen & Mette Viuf Larsen

Et af de centrale omdrejningspunkter i slotsprojektet er restaureringen af den bevarede Kongefløj. Hvordan har Kongefløjen det egentlig? Hvad er tilstanden? Med baggrund i Kongefløjens dramatiske bygningshistorie vil Projektchef Mads Falbe-Hansen og restaureringsingeniør Mette Viuff Larsen præsentere arbejdet med at restaurere bygningen, hvad der skal gøres og hvad resultatet vil blive.

Historien findes kun hvis den bliver fortalt (8. marts):

Ole Birch Nielsen & Janus Møller Jensen

Efter en indledning til formidlingen af historien vil arkitekt og leder af Moesgaard Museums udstillingstegnestue, Ole Birch Nielsen, der er projektleder for arbejdet med udstillingsudviklingen på Nyborg Slot præsentere pilotprojektet for formidlingen på det renoverede Nyborg Slot og uddybe visioner og formidlingsgreb for arbejdet med de nye udstillinger på slottet. 

Sidste spadestik (22. marts)

Claus Frederik Sørensen & Allan Dørup Knudsen

Arkæologerne Claus Frederik Sørensen og Allan Dørup Knudsen vil præsentere hovedresultaterne af de seneste års udgravninger og arkæologiske undersøgelser som baggrund for selve slotsprojektet og arbejdet med at beskytte og bevare de bevarede fortidsminder på over og under jorden på Slotsholmen.

Praktisk info vedr. alle fire foredrag:

Foredragene foregår i Byrådssalen på Nyborg. Der er et begrænset antal pladser. Pladser er unummererede siddepladser, der bookes via link øverst på siden.

Alle foredrag foregår kl. 19:00 - 21:00 og dørene åbnes ca 30. min før start. Der serveres kaffe/te og kage til foredragene.

Åbningstider

22/02/2018 - 22/02/2018 Torsdag 19:00 - 21:00
01/03/2018 - 01/03/2018 Torsdag 19:00 - 21:00
08/03/2018 - 08/03/2018 Torsdag 19:00 - 21:00
22/03/2018 - 22/03/2018 Torsdag 19:00 - 21:00

Del denne side

Opdateret af:

VisitNyborg / Nyborg Turistbureau visitnyborg@nyborg.dk
 

Kontakt

Adresse

Torvet 1
Nyborg Rådhus
5800 Nyborg

Telefon

+45 65310207

Fakta

  • Type

    • Foredrag
    • Historie

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.790205001831
Latitude : 55.312906520053