Knudshovedhalvøen

Knudshovedhalvøen er dannet af sand og grus, der er eroderet på kysten nord for Nyborg og ført med strømmen mod syd, hvor materialet igen er blevet aflejret som en halvø.

Østerø Sø og de omkringliggende strandenge er af stor betydning som yngle- og fourageringsområde for mange vigtige yngle- og levesteder for padder, bla. findes strandtudse, sprignfrø og spidssnudet frø.

På strandengene vokser bla. tangurt, der hører til blandt de mere sjældne plantearter.

Del denne side

Opdateret af:

VisitNyborg / Nyborg Turistbureau visitnyborg@nyborg.dk
 

Kontakt

Adresse

Slipshavnsvej 513
5800 Nyborg

Telefon

+45 63 33 80 90

Fakta

  • Faciliteter

    • Afmærkede ruter

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.825755999
Latitude : 55.287184