INDBYDELSE TIL HÅNDVÆRKERMØDE

Traditionen tro inviterer Nyborg Kommune alle interesserede håndværksmestre og entreprenører i kommunen til et fyraftensmøde 

tirsdag den 21. maj kl. 17-20 i personalekantinen, 2. sal på Nyborg Rådhus, Torvet 1 i Nyborg

med følgende program:

  • Velkomst ved borgmester Kenneth Muhs.
  • Kommunens anlægsbudgetter og opgaver ved vicekommunaldirektør Søren Møllegård.
  • Task Force's anbefalinger m.h.t. erhvervsudviklingen i Nyborg Kommune ved erhvervschef Babak Djarahi.
  • ”Håndværkerdialog” – et nyt tiltag i Nyborg Kommune ved erhvervschef Babak Djarahi.
  • Der bydes på biksemad med tilbehør.
  • Nyborg Jobcenter 2019 ved afdelingsleder Nyborg Jobcenter Sanela Ljeskovica.
  • Afrunding ved borgmester Kenneth Muhs.

Forventet afslutning senest kl. 20.

Tilmelding skal ske via nedenstående skema senest onsdag den 15. maj. Det er gratis at deltage.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen

Nyborg Kommune

Kenneth Muhs, borgmester, Nyborg Kommune