Om Nyborg Turistforening

Tilbage til forsiden - klik her

Nyborg Turistforening blev stiftet i 1899. Indtil 2012 drev vi turistkontor i Nyborg med økonomisk støtte fra Nyborg Kommune. Da Udvikling Fyn blev dannet, overtog de driften af turistkontoret, og Nyborg Turistforening lagde herefter mere vægt på at være en forening af frivillge. Det lokale turist- og erhvervsarbejde blev ført tilbage til Nyborg Kommune i 2014, hvor Bureauet Nyborg blev dannet, som Nyborgs officielle organisation for turisme, handel og erhverv. Bureauet Nyborg drives af Nyborg Kommune, og Nyborg Turistforening er sammen med Østfyns Erhvervsråd og Nyborg Handelsstandsforening repræsenteret i bestyrelsen for Bureauet Nyborg. Det betyder dog ingenlunde, at det frivillige arbejde er blevet nedprioriteret. Tværtimod er Turistforeningens ambassadørkorps blevet inddraget i Bureauet Nyborgs virksomhed, således at ambassadørerne i dag støtter med frivillig hjælp til bl.a en række events som f.eks. Danehof og julemarkedet ved Jul i den gamle Kongeby.

Foreningens medlemmer er erhvervsdrivende og privatpersoner, som alle har en lokal forankring og fælles interesse i at fremme turismen i Nyborg Kommune.

Vi skaber arrangementer og idéudvikling for at markedsføre vores kommune og vore medlemmer med henblik på, at skabe vækst for vore erhvervsdrivende og dermed Nyborg Kommunes borgere. Vi ønsker samarbejde med alle aktører, interessenter og ildsjæle, og sammen med dem vil vi vise en kommune, som er i fremdrift, med mange moderne faciliteter, et naturskønt område, men også en kulturarv,  historie og sjæl, som vi er stolte af at bevare og vise frem.

Vi repræsenterer vore medlemmer i:

  • Bureauet Nyborg
  • Nyborg Fæstningsfond
  • Det Grønne Råd Nyborg Kommune
  • Nyborg Handelsstandsforening
  • Østfyns Erhvervsråd

Vi er en non-profit-organisation og indtægter går til udvikling af turisme eller til at generere yderligere midler til udvikling af turisme.

Del denne side