Ombygning af Nyborg Slot og UNESCO Verdensarvssatsningen

Nyborg Slot og by udgør til sammen en så unik fortælling i Danmarkshistorien, at Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Kulturministeriet og en lang andre partnere, i disse år arbejder på at gøre slottet og byen til en værdig kandidat til UNESCOs Verdensarvsliste.

Ét af de mange tiltag, er om- og tilbygning samt restaurering af Nyborg Slot. I 2016 blev sløret løftet for vinderen af en international arkitektkonkurrence. "Slotsprojektet" består bl.a. af en helt ny nordfløj på det kongelige middelalderslot. En fløj der skal rumme moderne udstillingsfaciliteter, adgangsforhold, butik, café og meget mere. Ydermere vil byggeriet have til formål at genskabe følelsen af et 4-fløjet anlæg samt en meget tydelig sammenhæng til Nordens eneste bevarede oprindelige turneringsplads, Torvet, hvor der i dag holdes Danehof med ridderturnering, hvilket kongen også gjorde i Middelalderen på præcis samme sted.

Følg med i projektet. Bliv klogere på vores fælles Danmarkshistorie. Du finder her en række centrale emner på vejen til Verdensarv. Fra Demokratiets vugge over den kongelige residensby - Danmarks første hovedstad - til det reformerte rige på Danmarks vigtigste færdselsåre igennem knap 1.000 år. Velkommen til Nyborg, Danmarks Riges Hjerte.

Del denne side