©  Foto:

Regstrup og Hjulby Sø (18 km)

Cykelruten tager dig på en rundtur forbi den lille landsby Regstrup til naturområdet ved Hjulby Sø, hvor Slaget ved Nyborg i 1659 fandt sted. Turen er ca 18 km

Regstrup/Hjulby Sø - 18 km

Turen følger kysten langs Storebælt, og giver bl.a. mulighed for ophold ved badestranden på Østerøvej. Fra udgangspunktet ved Nyborg Slot køres ad Korsgade til havnen. Herfra følges den skiltede cykelrute nr. 40 ud af byen.

1. Efter at have passeret Nyborgs store kongreshotel Nyborg Strand køres videre ind i Christianslundsskoven. En byskov, der dækker en område på ca. 30 ha. Træarterne er bog som hovedtræart med enkelte eg, ask, bæverasp og el. Ved Strandalleens begyndelse står der to hvide stolpested med årstallet 1838. På dette tidspunkt fik skoven sit nuværende navn. Før hed den "Hesselet", liseom det hotel i let japansk stil vi passerede i begyndelsen af skoven.

2. Strandvænget Park og legeplads.
Det er et 16 ha. stort have og parkanlæg, der ligger direkte til Storebælt, og byder på sanseoplevelser for alle aldersgrupper. Terrænet er meget varieret og rummer mange miljøer med bl.a. stauder, løgvækster, sommerblomster, buske og træbeplantninger. Parken har over 4 km handicapvenlige stier og direkte adgang til børnevenlig strand. Her er legepladser med balancebomme og klatrestativer samt dyrefolde med kaniner, geder, høns og ænder. Man kan tilberede sin mad på en af bålpladserne eller spise sin madkurv ved de opstillede bord/bænke. Der er også en mindre café, hvor der kan købes lette retter, kaffe, is m.m.

3. Hjulby Sø er Østfyns bedste moselokalitet. i den 22 ha. store mose yngler mange arter sumpfugle - især mange nattergalve, og forår og efter ses flokke af rastende gæs på de afgræssede enge. Bag det gamle fiskerhus, som ligger ved søen, er en vandresti, hvorfra der er en fin udsigt over søen.

4. På højre hånd passeres Ladegårdssøen, der gennemstrømmes af Ladegårdsåen, som løber ind gennem Nyborgs Voldgrave. Til venstre ligger det meget attraktive kolonihave område Helletoften.

5. På den asfalterede Tårnvej drejes til venstre. Det lille hvide tårn "Den hvide Jomfru" er opført ca. 1660 som en del af fæstningsanlægget. Sagnet beretter, at en skøn jomfru blev indemuret her i en fjern fortid, fordi hun ventede et barn med sin fattige elsker.