Vandrerute 9: Christianslundsskoven

Christianslundsskoven ligger smukt ud til Storebælt og er ikke særlig langt fra byen. Skovens hovedtræart er Bøg. Idag er skoven så meget byskov at der kun er besøg af større vildarter såsom råvildt, ræv og hare en sjælden gang. 

 

Christianslundskoven - 1,8 km

Skoven er smukt beliggende ud til Storebælt, ikke langt fra byen og dækker et areal på 25 hektar. Hovedtræarten er bøg, iblandet eg, ask, ahorn, navr og el. På en tur rundt i skoven vil man dog også kunne se f.eks lært, ædelgran, douglasgran og rødeg.

Skoven er i dag så megen byskov, at der kun en sjælden gang er besøg af større vildtarter som råvildt, ræv og hare. Har man styr på sin hund må den være uden snor.

Ved indkørslen til Strandalleen fra Christianslundsvej står 2 hvide stolpesten med årstallet 18-38. Årstallet angiver hvornår skoven fik sit nuværende navn. Før 1838 hed skoven Hesselet, men da Prins Christian (senere Christian den ottende) besøgte skoven, fik den sit nuværende navn og de 2 stolpesten blev rejst.

Syd for skoven ligger et af Danmarks største kongreshoteller, Hotel Nyborg Strand, og lidt nord for, inde i skoven ligger Hotel Hesselet, bygget i japansk stil. I skovens nordlige del ligger Restaurant Lieffroy og i tilknytning til denne, et idyllisk grønt areal ud til Storebælt, der bl.a. indeholder en smuk stråtækt pavillon og flere gamle solitære træer. Et af disse træer, et egetræ er plantet til markering af kvindernes stemmeret i 1915. På plænen holdes i årets løb forskellige offentlige arrangementer, bl.a. fugleskydning, Sankt Hans, koncerter m.m.