VisitNyborg - Erhverv

Foto:Michael Grønnemose&Michael Grønnemose

VisitNyborg arbejder på at udvikle turisme i hele Nyborg Kommune. 

VisitNyborg er Nyborg Kommunes brand målrettet primært ferieturister som søger oplevelser og inspiration til deres besøg i hele Nyborg kommune. Vi har til opgave at udvikle og markedsføre Nyborg kommune som rejsemål og gøre byen kendt som Danmarks Riges Hjerte. Dette gør vi sammen med lokale organisationer som Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Nyborg Turistforening samt alle turistaktørerne og virksomhederne i Nyborg kommune. Derudover arbejder vi tæt sammen med bl.a. de andre Fynske kommuner i Destination Fyn Klyngen (VisitFyn) og VisitDenmark

Nyborg er en af Danmarks mest attraktive byer inden for erhvervs turisme eller møder og konferencer. Her samarbejder erhvervet i regi af Destination Nyborg og Mødeøen Fyn. VisitNyborg arbejder tæt sammen med erhvervet og Nyborg Kommune for at sikre de bedst tænkelige rammer og helheds oplevelser til møde- og konferencedeltagerne. 

Nyborg Fyn Danmark Storebæltsbroen Mark

StorebæltsbroenFoto:Michael Grønnemose

Annoncering i VisitNyborgs medier

Annoncering i VisitNyborgs medier

VisitNyborg arbejder for at fremme kendskabet til hele Nyborg kommune som feriedestination. Til dette formål arbejder vi målrettet og struktureret med både offline og online medier, og vi er tilstede både lokalt, nationalt og internationalt - enten alene eller sammen med vores partnere i turisterhvervet, herunder organisationerne Destination Fyn (VisitFyn) og VisitDenmark.  

Har du en virksomhed - stor som lille, fuldtid såvel som deltid - som du mener kan være en del af Nyborgs indsats målrettet de mange turister, der besøger Nyborg kommune og resten af Fyn, så tag kontakt til os og få en snak om hvad vi konkret kan gøre for at understøtte dig og din virksomhed. 

VisitNyborg ejer og administrerer den officielle hjemmeside målrettet turister - visitnyborg.dk - på dansk, engelsk og tysk. Dertil har vi tilknyttet en Facebook-side og en Instagram-profil. Derudover udgiver vi bl.a. Turistguiden for Nyborg i samarbejde med Lokalavisen Nyborg, kortblokke med by- og kommunekort samt en række andre produkter, der markedsfører, inspirerer og informerer om hele Nyborg kommune som turistdestination. I samarbejde med Nyborg Kommune, er det også muligt af få omtale på digitale informationsstandere ved indfaldsveje til Nyborg. Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til os hos VisitNyborg og får en snak om dine muligheder.

Annoncering

Som din lokale turismefremmepartner, søger vi objektivt og konstruktivt at være din partner. Vi vejleder gerne baseret på vores viden om turisme, og derudover har vi som en del af Bureauet Nyborg ydermere en bred vifte af viden og kompetencer, som vi kan sætte ind på at udvikle din virksomhed, herunder også din annoncering, så du forhåbentlig ikke farer vild i den store annonce-jungle.

I det følgende er der blot listet nogle få af de medier vi arbejder med.

Omtale på hjemmesiden visitnyborg.dk

Ønsker du omtale på visitnyborg.dk samt tilhørende sprogversioner, skal du som minimum kunne levere 1 billede samt tekst på dansk til os.Teksten kan vi sikre bliver oversat professionelt til tysk og engelsk mod betaling. 

Billeder skal være 1450 pixel bredt, 700 pixel højt og have en opløsning på 72dpi. Billeder skal være i jpg.format.

Annoncering i den trykte turistguide

VisitNyborg udgiver hvert år en trykt turistguide sammen med Lokalavisen Nyborg. Det er muligt at tegne annoncering i denne mod betaling. Guiden udgives i februar og annoncetegning medvidere sker i efteråret/vinteren forinden. Har du specielle ønsker eller forslag til guiden, så kontakt gerne VisitNyborg, så tidligt som muligt.

Omtale på digitale informationsstandere ved Nyborgs indfaldsveje

Du kan læse mere om omtale på de digitale informationsstandere på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Havørred Fyn, Bed+Bike, Ole Lukøje(r) Bed & Breakfast og andre certificeringsordninger

Sammen med de øvrige fynske turistorganisationer samarbejder vi om at markedsføre dig som aktør på bedst mulig vis. Til dette formål, har vi en række certificeringsordninger og samarbejdspartnere, som inden for hver sin målgruppe kan nå kunder og gæster mere målrettet. Ordningerne er mange. Nogle koster medlemsgebyrer. Andre har optagelseskrav. Men fælles for dem alle er, at de kan give din virksomhed en kvalificeret blåstempling hos den specifikke målgruppe. Derfor kan der være god værdi i at lade sig certificere med en eller flere ordninger, da dette medfører flere og andre markedsføringskanaler, samt retten til at anvende de pågældende partneres logoer i egen markedsføring. Kontakt os gerne og hør nærmere omkring hvad der kan være bedst for dig i din nuværende situation, og hvad du evt. kan overveje i de kommende år når du skal udvikle din virksomhed.