Dataprotection

Når VisitNyborg modtager personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
VisitNyborg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


VisitNyborg
Nyborg Kommune
Torvet 2B
5800 Nyborg
CVR.nr. 29189722
Telefon: 6333 8090
Mail: visitnyborg@nyborg.dk
Mail: sikkerepost@nyborg.dk – Sikker postkasse


2. Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores generelle behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Att.: Persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
  • På telefon: +45 72 27 30 02 
  • På E-mail: dpo.nyborg@bechbruun.com  |  Mails indeholdende følsomme personoplysninger, bør altid sendes ved sikker mail via e-boks eller borger.dk. Du kan også sende sikker sikkert til databeskyttelsesrådgiveren via Nyborg Kommunes hjemmeside: https://www.nyborg.dk/da/OmKommunen/Databeskyttelse

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at informere dig omkring Nyborg og Fyn som ferie og oplevelsessted, herunder relevante tilbud.
  • Herudover er formålet at sende dig VisitNyborgs nyhedsbrev, hvis du har tilmeldt dig dette.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Dit samtykke.


4. Kategorier af personoplysninger.
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • Vi behandler dit navn og din e-mail, samt evt. andet relevant information.

5. Modtagere
Vi overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • I forbindelse med at vi journaliserer og gemmer dit samtykke, så overlader vi dine personoplysninger til vores relevante databehandlere (VisitDenmark).

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra
Dine personoplysninger har vi fra dit samtykke.


7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du framelder dig nyhedsbrevet eller den information du har skrevet dig op til at modtage.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1 eller ved at framelde dig nyhedsbrevet eller den information du har tilkendegivet at ville modtage.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.