Nyborg by

Stor vækst i Nyborg Kommunes befolkning pr. 1. januar 2023

15.2.2023
Foto: Ard Jonsgma

Det er ikke kun det stigende antal samlede overnatninger, der er godt nyt for Nyborg, tallet for bosætninger er også aldeles fremragende i 2022. Nemlig hele 164 personer har valgt at bosætte sig indenfor Nyborgs kommunegrænser.

Det er ikke kun turismen i Nyborg Kommune, der har været i vækst i 2022. Ifølge Danmarks statistik er også Nyborg Kommunes befolkning forøget fra 32.098 personer pr. 1. januar 2022 til 32.262 personer pr. 1. januar 2023 svarende til en stigning på 164 personer i løbet af året. Væksten forventes at fortsætte i de kommende år i takt med at der etableres knap 1.800 nye boliger frem mod 2034 i Nyborg, Ørbæk, Ullerslev.

Peter Wagner Mollerup, formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, hvor arbejdet med bosætning varetages, er ganske tilfreds og glæder sig over, at der er sket en stigning i Nyborg Kommunes befolkningstilvækst.

Det er godt at se, at vores strategiske og målrettede arbejde med vækst og udvikling bærer frugt. Arbejdet med bosætning er et af vores ni prioriterede indsatsområder i vores vækststrategi 2021-2025, hvor vi ønsker at gøre det klart, at man i Nyborg Kommune finder et af de bedste steder i landet at bosætte sig. Det gør vi via en lang række forskellige kanaler og platforme, hvor vi også sætter vores mange styrkepositioner i spil som fx vores geografiske placering, som Danmarks knudepunkt, vores historie som middelalderens hovedstad,  vores  55 km. smukke kyst og natur, vores rige handels- og foreningsliv, vores lokale identitet og sammenhængskraft og vores attraktive events som værktøj til at øge kendskabet til Nyborg og brande Nyborg som et attraktiv sted at bo.

Arbejdet med markedsføringen af Nyborg som bosætningskommune har siden medio 2021 været forankret i VisitNyborg. "Det er de samme parametre, der styres efter i markedsføringsarbejdet med bosætning som indenfor turismen, derfor har det været helt naturligt at placere arbejdet i VisitNyborg. Det kan vi i øvrigt også se, at man gør i andre kommuner i Danmark. " udtaler Betina Østergreen Knudsen, chef for Borgerservice og VisitNyborg.

Derudover henleder Sanne Hoffensetz Andresen, turisme- og oplevelseschef i VisitNyborg opmærksomheden på , at netop turisme og bosætning indgår som integreret i hinanden i Strategi Fyn 2022-2025 under overskriften Bosætning og Attraktivitet. "Som en af de mere konkrete indsatser i forhold til bosætning har vi i VisitNyborg udarbejdet en dynamisk bosætningsside, som hele tiden kan tilpasses i forhold til indsatser og strategier", tilføjer hun.

I 2022 har der været en nettotillflytning (tilflyttere fratrukket fraflyttere) på 170 personer. Det er 170 nye borgere der fandt Nyborg Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig og valgte kommunen som deres fremtidige nye base. Disse bliver alle budt velkommen af Nyborg Kommunes tilflytterservice i Borgerservice herunder med tilbud om guidede tilflytterture med Borgmesteren.

Har du nogle spørgsmål?

Hvis du gerne vil have uddybet nogle tal eller informationer omkring det stigende bosætningsantal i Nyborg eller har kommentarer til ovenstående, så fang Peter Wagner Mollerup eller Betina Østergreen Knudsen på mail eller telefon.

Peter Wagner Mollerup

Formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget

pwm@nyborg.dk