Trækroner

Nyborgs klimamål

Foto: Azgek

Nyborg Kommunes ambitiøse klimapolitik

Klimaforandringerne er en global udfordring – men mange løsninger kan og skal skabes lokalt. Dette er baggrunden for, at Nyborg Kommunes byråd har vedtaget nogle ambitiøse klimamål. Kommunen ønsker at tage sit medansvar for de regionale og nationale mål, såvel som de globale bestræbelser for en mere bæredygtig udvikling. Igennem forskellige tiltag ønsker kommunen at sikre, at Nyborg forbliver et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. De forskellige planer og tiltag kan du læse mere om i de nedenstående planer.

Her finder du det nyeste udkast for Nyborg Kommunes fremtidige klimaplan.

 

Her finder du nogle af de andre regionale og nationale indsatser, som Nyborg Kommune arbejde efter:

FYN 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid.

Du kan læse mere om bæredygtighed og den grønne omstilling på Nyborg Kommunes hjemmeside.
Og her finder du kontakten til kommunens Klima- og Naturudvalg.