Børn på græs med tasker på ryggen

Børn & unge

Foto: VisitNyborg

Børn og unges ve og vel er en af de vigtigste faktorer for, at familien trives i dagligdagen. I Nyborg Kommune er der fokus på særlige indsatser for at skabe trygge og stabile rammer for børn og unge.