Juelsberg

Juelsberg

Foto: Østfyns Museer

Her på siden kan du læse om landsbyen Juelsberg. 

Juelsberg

Juelsberg
Østfyns Museer

Juelsberg

Borgmesteren, der så muligheder
Herregården Juelsberg var oprindeligt en almindelig bondegård ved navn Bavnegård. I 1669 blev Bavnegård overtaget af Nyborgs borgmester Claus Rasch. Rasch var en ambitiøs mand, og da kongemagten frasolgte sine østfynske besiddelser, overtog Rasch en stor del og lagde dem til sin gård. Aunslev I 1675 opnåede han hovedgårdstatus til sin nu omdøbte gård; Raschenberg, og allerede i 1688 rådede godset over 37 fæstegårde. I 1771 overtog Juel-slægten godset. I 1797 blev den gamle bindingsværksgård erstattet af den nuværende grundmurede herregårdsbygning, og herregården blev omdøbt til Juelsberg. Juelsbergs jorder ligger tæt op af Nyborg by. Tidligere ejede herregården også jord indenfor bygrænsen; for eksempel Svanedammen og en del af det nuværende Dyrehavekvarter, og i dag ejer Juelsberg stadig Knudshoved og Slipshavn.