Natur

Kissendrup

Foto: VisitNyborg

Her på siden kan du læse om landsbyen Kissendrup.

Kissendrup

Kissendrup mejeri også kaldet Mejeriet Rosvang
Aalborg Luftfoto

Kissendrup

Driftige bønder
Driftige bønder I 1408 omtaler de skriftlige kilder Niels Jensen Bild fra ”Keszendrup”, og hermed træder Kissendrup første gang frem i den skrevne historie. Navnet Kissendrup består formodentligt af kvindenavnet Kristina, og endelsen -drup, der fortæller, at Kissendrup er opstået ved udflytning. Beboere fra Flødstrup har flyttet deres boliger ud fra Flødstrup og har opbygget en ny by, Kissendrup. I 1664 ejede kongen og områdets godsejere alle gårde i byen. Et århundrede senere var ejerskabet af byens gårde fordelt mellem herregårdene Rørbæk, Risinge, Juelsberg og Skovsbo. I løbet af 1800-tallet tog overgangen til bøndernes selveje fart. Den var allerede fremskreden i 1844, og i 1903 var næsten alle byens huse og gårde på bøndernes og husmændenes egne hænder. De mange selvejerbønder var driftige folk, og Kissendrup fik eget andelsmejeri ”Rosvang” i 1895.