Nordenhuse

Nordenhuse

Foto: Christian Lilholdt

Her på siden kan du læse om landsbyen Nordenhuse. 

Nordenhuse

Nordenhuse
Østfyns Museer

Nordenhuse

Fra fiskerleje til fritidsliv
Nordenhuse er ikke en traditionel landsby, men derimod et af Storebæltskystens 1500-tals fiskerlejer. I fiskerlejet ernærede indbyggerne sig mestendels fra havet. Nordenhuse nævnes første gang med navnet Agetved i 1579. Først fra 1664 omtales fiskerkolonien som "Nørre Fiskerhusene”, og da bestod den af en enkelt gård og fem smågårde, der alle betalte deres landgilde i torsk. Fiskeriet foregik fra små både, der kunne trækkes op på stranden, og der fiskedes med langliner, rødspættegarn og bundgarn. Med tiden kom der flere huse til, og i slutningen af 1800-tallet havde gården fået selskab af i alt fjorten huse med tilhørende småjorder. I 1900-tallet ændredes byens karakter markant, idet området i løbet af århundredet gradvist blev tilbygget med sommerhuse.