Nyborg Slot

Nyborgs historie

Foto: Østfyns Museer

I Nyborg har der boet Konger og Dronninger. Landets første Grundlov er underskrevet i Riddersalen på Nyborg Slot og så har byen været Danmarks hovedstad. Vil du vide mere om vores spændende historie? Så kig med her. 

Nyborg Slot i det strategiske knudepunkt

Nyborg Slots betydning i danmarkshistorien er ikke til at komme udenom. Nyborg Slot blev grundlagt under Valdemar Sejr (1202-41) omkring år 1200. Borgen blev placeret ved et af rigets vigtigste knudepunkter. Nemlig ved overfarten igennem og på tværs af Storebælt: i Danmarks Riges Hjerte. Fra tårnet på Nyborg Slot kunne begge ruter overvåges og kontrolleres.

Middelalderens Christiansborg

På grund af Nyborg Slots centrale beliggenhed blev borgen udvalgt som mødested for de såkaldte danehoffer. Her mødtes kongen med repræsentanter fra kirken, adelen og borgerne. Danehoffet udgjorde datidens parlament og fungerede som Middelalderens Christiansborg i rejsekongedømmets tid. Der blev holdt danehof på Nyborg Slot fra midten af 1200-tallet og helt frem til 1413. Faktisk blev rigets første grundlov underskrevet på Nyborg Slot i 1282.

Nyborg Fyn Danmark Historie Tidslinje

Foto:VisitNyborg

Residensslot for kongemagten

Under Kong Hans (1481-1513) og Dronning Christine blev Nyborg igen central for kongemagten, og i 1525 – under Frederik 1. (1523-33) – blev byen udpeget som fast kongelig residensby.
Christian 3. (1534-59) omskabte og udvidede Nyborg Slot og by. Det skulle være et værdigt knudepunkt for en ny og styrket kongemagt efter eformation i 1536. Nyborg Slot blev udbygget med en ny og prægtig riddersal, og en stor turneringsplads (det nuværende torv) blev anlagt foran slottet som en del af et imponerende fyrstespejl, der skulle iscenesætte den kongelige magt. Christian 3. byggede også Kongens Skibsbro og en processionsplads, så kongen med følge kunne ankomme standsmæssigt.

Tøjhus for garnisonen

I 1560’erne flyttede kongemagten til Nordsjælland. Svenskekrigene i 1650’erne gik hårdt ud over Nyborg Slot, og slottet blev opgivet som kongebolig. I stedet fungerede slottet som materiellager og våbenkammer for militæret i byen frem til 1913, et såkaldt tøjhus. 
I militærets tid blev dele af slottets bygningskompleks revet ned.

Kulturarvsmonument

I 1915 påbegyndte Nationalmuseet en omfattende restaurering og genrejsning af Nyborg Slot, og i 1918 blev både slottet, voldanlægget og en række andre historiske bygninger i byen fredet. Arbejdet ophørte dog i 1923 på grund af manglende finansiering. Efterfølgende fik offentligheden adgang til slottet som museum.

Tidslinje 2

Foto:VisitNyborg

Danmarks Riges Hjerte

Under overskriften Nyborg - Danmarks Riges Hjerte bliver der i dag sat fokus på historien om Nyborg som knudepunkt og mødested i Danmark. En historie, der har defineret byen i mere end 800 år. Derudover arbejdes der på at gøre Nyborg Slot og by til kandidat til at blive optaget på UNESCO´s liste over verdens umistelige natur- og kulturarv.

Slotsprojektet – restaurering og modernisering

I øjeblikket er Nyborg under forvandling. Den unikke kulturarv på slottet og i byen skal beskyttes og gøres endnu mere synlig. Derfor er Nyborg Slot i øjeblikket under restaurering og udbygning. Kongefløjen med de historiske sale sættes i stand efter alle kunstens regler. En ny ringmur skal genskabe fortidens borggård, og vagttårnet forhøjes, så man atter kan skue ud over Storebælt. Slottet genåbner i 2027.
Nyborgs centrale plads foran Rådhuset bliver omdannet til en smuk, åben plads. Derved genskabes forbindelsen mellem slottet og turneringspladsen – og resten af byen. Slotsprojektet formidles i en formidlingspavillon ved slottet, hvor det er muligt at følge projektet og få en aktuel status. Også mens vi bygger, er der således masser at opleve i Kongebyen Nyborg.

Slotsgade i Nyborg

Nyborgs hyggeligste gade

Foto: Linda Juul