Indgangen til jættestuen ved Sulkendrup Mølle

Sulkendrup

Foto: Ole Friis

Her på siden kan du læse om landsbyen Sulkendrup.

Vindinge

Sulkendrup Mølle anno 1956
Odense Luftfoto & Det Kgl. Bibliotek

Sulkendrup

Sulkendrup
Sulkendrups nedskrevne historie kan følges tilbage til 1300-tallet. Landsbyens drup-endelse fortæller, at byen er opstået ved udflytning. I Sulkendrups tilfælde var der tale om, at en gruppe mennesker flyttede ud fra Kogsbølle for at danne deres egen by. Sulkendrups navn gør det sandsynligt, at udflytningen kan være foranlediget af en mand ved navn Sulki. Sulkendrup bestod i starten af 1600-tallet af 11 gårde. Den ene af disse gårde var forgænger for vore dages Sulkendrup Mølle. Første gang vi hører om Sulkendrup Mølle er i 1425. Møllen og dens bygninger har uden tvivl ændret udseende mange gange gennem tiden, men den nuværende møllebygning er opført i 1920’erne. Sulkendrup Mølle blev den sidste vanddrevne erhvervs-kornmølle Landet. Den var i drift frem til 2001.