Kløverstien Nyborg Dyrehaven rød poi 2

2. stop: Den røde Kløversti - Dyrehaven

Foto: Nyborg Kommune Sundhedsafdelingen
Aktiviteter
Sightseeing
Dyrehaven er formentlig landets ældste kongelige dyrehave i mere moderne forstand. Den er anlagt senest i 1550’erne i forbindelse med udvidelsen af Nyborg Slot og arbejdet med at gøre Nyborg til befæstet kongelig residensby under Christian 3 (1536-1559). Allerede under Kong Hans (1481-1513) omtales imidlertid en jagtmester og en kongelig dyrehave, som kan være identisk med Christian 3.s dyrehave.
Adresse

Dyrehavevej

5800 Nyborg

Dyrehaven er formentlig landets ældste kongelige dyrehave i mere moderne forstand. Den er anlagt senest i 1550’erne i forbindelse med udvidelsen af Nyborg Slot og arbejdet med at gøre Nyborg til befæstet kongelig residensby under Christian 3 (1536-1559). Allerede under Kong Hans (1481-1513) omtales imidlertid en jagtmester og en kongelig dyrehave, som kan være identisk med Christian 3.s dyrehave.

Dyrehaveskoven blev fredet i 1957 sammen med Holckenhavns jorder og skove syd for Holckenhavn Fjord. Fredningens formål er bevarelse af landskabet i dets nuværende form, så arealernes karakter af herregårdsdrift opretholdes. Bl.a. må området ikke bebygges, og der er særlige regler for skovdriften. Skoven hører under Holckenhavn Gods og er hovedsageligt bevokset med ældre bøg. Der er en gang- og cykelsti gennem skoven.

Adresse

Dyrehavevej

5800 Nyborg

Sidst opdateret af
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau