4. stop: Den blå Kløversti - Marsvin

Marsvinet er en relativt lille hval. Den er omtrent 75 cm lang ved fødslen. Hannerne kan blive op til 1,6 meter, og hunnerne 1,7 meter. Hunnerne er tilsvarende tungere med en maksimal vægt på omtrent 75 kg sammenlignet med hannernes 60 kg. Kroppen er robust, og dyret når sin maksimale diameter lige foran dens trekantede rygfinne. Lufferne, rygfinnen, halen og ryggen er mørkegrå. Siden er en letplettet lysere grå nuance. Undersiden er næsten hvid, selv om der ofte er grå striber, der går langs halsen fra munden til lufferne.

Marsvinet kaldes også for "almindeligt marsvin" for at adskille arten fra de 5 andre anerkendte arter i marsvin-familien. Marsvinet er den eneste hvalart, der yngler i de indre danske farvande. Marsvinet er en relativt lille hval. Den er omtrent 75 cm lang ved fødslen. Hannerne kan blive op til 1,6 meter, og hunnerne 1,7 meter. Hunnerne er tilsvarende tungere med en maksimal vægt på omtrent 75 kg sammenlignet med hannernes 60 kg. Kroppen er robust, og dyret når sin maksimale diameter lige foran dens trekantede rygfinne. Lufferne, rygfinnen, halen og ryggen er mørkegrå. Siden er en letplettet lysere grå nuance. Undersiden er næsten hvid, selv om der ofte er grå striber, der går langs halsen fra munden til lufferne. Marsvin lever op til 25 år. Det har 22-28 tænder i hver kæbehalvdel, som er delvist skjult i tandkødet. Tænderne afviger fra delfiners spidse tænder, idet deres krone er skiveformet sammentrykt. Marsvinet ånder ca. fire gange i minuttet. Den dykker ned til maksimalt 200 m og kan opholde sig under vandet i op til 6-8 minutter. Parringstiden falder i juli-august. Efter en drægtighedsperiode på 10-11 måneder føder hunnen 1 unge, der vejer 6–8 kg og er 60–80 cm lang. Denne dier i ca. 8 måneder. I en alder af ca. 14 måneder er den kønsmoden.

Marsvin foretrækker rolige farvande med ca. 20 meters dybde nær kysten, men ses også ofte ude på det åbne hav. Den ernærer sig næsten udelukkende af fisk og i mindre grad af ledorme, snegle, krebsdyr og blæksprutter. De geografiske forhold bestemmer variationen i fødesammensætningen. I Nordsøen lever den hovedsagelig af fladfisk, i Østersøen af fisk fra kutlingefamilien og i begge farvande af torsk. Da marsvinen ikke kan sluge større fisk, er de fisk den fanger oftest under 25 centimeter. Den søger overvejende næring ved at jage fiskene op fra havbunden. Dens dagsration ligger på ca. 4,5 kg fisk.

Marsvin lever i mindre flokke, fra 2 til 8 dyr. På grund af deres sky natur er deres vilde adfærd svær at studere. Forskning i fangenskab har dog vist, at marsvinet er ekstremt intelligent og lærenemt, sammenligneligt med delfiner. I naturen udviser de meget sjældent luftakrobatik, og man skal i det hele taget være meget heldig for at se mere end en rygfinne i et splitsekund, før marsvinet er dykket igen.

Marsvin fanges i dag kun få steder i verden, bl.a. Grønland. Den største trussel mod marsvin er i bifangst i fiskeriet, specielt nedgarn-fiskeri efter torsk og pigvar. Der fanges også ofte marsvin i bundgarn, men i disse fanges dyrene levende og kan slippes uskadte ud, når garnet røgtes. I 1994 druknede skønsmæssigt 7.000 marsvin i det danske nordsøfiskeri. I dag er tallet sandsynligvis noget lavere på grund af nedgang i torskefiskeriet og indførelsen af påbudte akustiske alarmer på nettene, som skal holde marsvinene på afstand.