©  Foto:

4. stop: Den grønne Kløversti - Nyborg Kirkegård

Nyborg Kirkegård har en speciel historie, idet dele af kirkegården ligger på et tidligere fæstningsterræn. Den ældste del af kirkegården blev etableret uden for den daværende bygrænse tæt på fæstningsområdet. I 1665 omtales kirkegården som ”de fattiges og det gemene borgerskabs kirkegård”. Kirkegården var på dette tidspunkt ikke Nyborgs primære begravelsesplads – størstedelen af Nyborgs indbyggere blev begravet på den kirkegård, som lå inde i byen ved Nyborg Kirke.

I begyndelsen af 1800-tallet bestod den udenbys kirkegård af et lille areal ved Christianslundsvej. De lokale myndigheder ønskede at udvide arealet, men det var imidlertid ikke så ligetil, da jorden til udvidelsen lå på fæstningens glacis, og inddragelse af jord til kirkegården krævede, at særlige vilkår af forsvarsmæssige hensyn blev overholdt. Kirkegården skulle indrettes så den, i tilfælde af krig, kunne planeres, og det var forbudt at opstille monumenter af sten ved gravene. En evt. indhegning af kirkegården skulle enten ske ved hjælp af træværk eller en simpel grøft – mur eller stengærde var forbudt. Dette var blot den første af mange udvidelser. I 1800- og 1900-tallet voksede kirkegården stødt, og efterhånden dækkede den et større område syd for den gamle voldgrav eller ravelinsgraven, som den også hedder.


Nyborg fæstning var blevet nedlagt i 1869, og voldgraven på kirkegården tørrede efterhånden ud. Dette blev udnyttet i midten af 1900-tallet, hvor ændrede begravelsesformer krævede en nytænkning af Nyborg Kirkegård, hvilket bl.a. involverede etableringer af afdelinger til urnebegravelser. Heldigvis blev områdets historie indtænkt i planerne, og den nye urnegård blev anlagt i den tørlagte voldgrav med urnegravsteder placeret på skrænterne og liggestene i det mellemliggende græsareal. Ved urnegraven står en bronzeskulptur, der forestiller en ung, siddende kvinde ved et springvandsbassin. Skulpturen, der er udført af billedhuggeren Gunnar Slot, stod færdig i 1961 og markerede den endelige færdiggørelse af urnegården.