©  Foto:

4. stop: Den røde Kløversti - Ørne i Holckenhavn fjord

Området omkring Holckenhavn fjord byder på enestående fugleliv og natur.

Fugleliv ved Holckenhavn fjord

Havørne

Holder man i vinterhalvåret på dæmningen, der går over Holckenhavn Fjord, kan man fra parkeringspladsen ofte se havørne sidde i de gamle store træer, der omkranser fjorden. Havørnene venter på det rette øjeblik, letter fra siddepladsen og flyver hen mod de dele af fjorden hvor blishønsene har samlet sig i store tætte flokke, for at fange en uopmærksom eller uheldig blishøne. Byttet gribes med de kraftige og skarpe kløer, hvorefter havørnen flyver afsted med byttet.

Havørnen er en meget stor fugl, med et vingefang på op mod 235 cm. Den kaldes af nogle for ”den flyvende dør”. De voksne har helt hvide halefjer, brun krop og lysere hoved. Havørnen yngler ikke i Nyborg, så de havørne man ser, holder til ved fjorden pga. de gode muligheder for at finde føde. På Sydfyn og Langeland yngler flere par.

Fiskeørn

Om efteråret kan man være heldig at observere en fiskeørn muse over fjorden i ca. 25 meters højde. Når ørnen har spottet en fisk den vil fange, styrtdykker den ned i vandet, griber fisken med kløerne, og letter op af vandet med kraftige vingeslag. Fiskeørnen er en forholdsvis stor fugl, noget større end en musvåge.
Den er hvid på undersiden og mørk på oversiden og har lange vinger. Fiskeørnen yngler kun fåtalligt i Danmark, og ikke i Nyborg. De fiskeørne der ses ved fjorden, er typisk på træk mod Afrika hvor de overvintrer syd for Sahara.

Naturen ved Holckenhavn fjord

Orkideer

I området langs den gamle jernbanestrækning nord for Holckenhavn Fjord, er der spændende områder med forholdsvis sjældne planter. Her kan man fx finde forskellige orkideer bl.a. majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Muligvis er der også hybrider af disse to gøgerurtarter i området.
De danske orkideer er alle terrestriske, dvs. at de vokser i jorden. Mange af de eksotiske orkideer, som kan købes i butikkerne, er epifyttter, dvs. at de vokser på andre planter/træer. Alle danske orkideer er fredede, dvs. at det ikke er tilladt at plukke dem eller grave dem op.

Hjertegræs

En anden spændende plante der vokser her, er hjertegræs. Den har en tæt tueformet vækst, og bladende er flade eller svagt sammenrullede. Blomsterne har en meget karakteristisk form, som har givet hjertegræsset sit navn. Den er almindelig i det meste af Danmark, men foretrækker, kalkrige næringsfattige lysåbne områder.

Kvan

Området byder også på kvan, som er en høj skærmplante med mange anvendelsesmuligheder. Den kan dog meget let forveksles med endog meget giftige planter, så det kræver at man er særdeles urtekyndig, hvis man vil bruge den.
I middelalderen blev planten anvendt som et middel mod pest.
Stænglerne kan koges og bruges som grøntsag, de kan i kombination med frugt anvendes i marmelader og frøene bliver brugt som smagsgiver i forskellige typer alkohol.