5. stop: Den grønne Kløversti - Nyborg Kirkegård

Foto: Nyborg Kommune Sundhedsafdelingen
Aktiviteter
Sightseeing
Et meget markant monument på kirkegården er obelisken for enden af kirkegårdsalleen. Den blev rejst i 1874 som et mindesmærke for de faldne fra de to slesvigske krige. På kirkegården findes desuden tre gravsteder der har relation til 2. verdenskrig, og som tilhører tre frihedskæmpere.
Adresse

Ravelinsvej

5800 Nyborg

Kirkegården rummer en række bevaringsværdige gravstene. En del står stadig på deres oprindelige plads på den ældste del af kirkegården. Her står de sammen med urnegravsteder af nyere dato, der er blevet anlagt som resultatet af at flere og flere vælger en urnebegravelse. I den sydligste del af kirkegården er der ligeledes blevet plads til en urnelund. Her ses også flere bevaringsværdige gravsteder. De har dog ikke længere deres oprindelige placering, men er blev opstillet langs urnelundens randbevoksning.

 

Adresse

Ravelinsvej

5800 Nyborg

Sidst opdateret af
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau