6. stop: Den blå Kløversti - Sæler

Sæler inddeles i tre familier: Ægte sæler, hvortil de danske og grønlandske arter hører, øresæler, som omfatter pelssæler og søløver, den sidste art er hvalrosser, hvoraf man kun kender til én nulevende art. Af ægte sæler i farvandene omkring Nyborg findes normalt kun to arter spættet sæl og den noget større gråsæl.

Sæler er pattedyr, der størstedelen af deres tid befinder sig i vand og dermed har tilpasset deres krop herefter bl.a. ved at for- og bagben er omdannet til luffer. Alle arter er dog afhængige af at komme på land regelmæssigt, hvor de føder unger, dier, skifter pels og hviler. Det er jævnligt, at der meldes om forladte unger på strandene. Disse unger er yderst sjældent forladt. Oftest er moderdyret ude og skaffe føde eller er blevet skræmt i vandet af menneskers tilstedeværelse og ungen er for lille til at følge med. Disse unger skal man blive fra, da moderdyret oftest er i området og vil tage sig af sin unge, så snart menneskene har forladt den. Det er ligeledes yderst vigtigt, at hverken mennesker eller hunde rører ved ungen og derved afsætter fært på ungen, da det vil kunne afholde moderdyret fra at ville kendes ved ungen igen.

Gråsælen er udbredt i hele Nordatlanten. De lever især af fisk, men spiser også krebsdyr og blæksprutter. Sælen holder til i kystområder på øer, rev, skær, holme og sandbanker, hvor de kan leve uforstyrret. Gråsælen kan kendes på den korte grålige pels med mørke pletter. Hannernes pels er mørkegrå med få lyse pletter, mens hunnernes oftest er lysegrå med mørke pletter.

Spættet sæl forekommer i samme områder og farvande som Gråsælen, hvor den kan finde uforstyrrede hvilepladser. Den spættede sæl synes ikke at tygge føden. Når den spiser, bliver byttet slugt helt, eller også bliver det revet i stykker og slugt.

Hvis sæler, både voksne og unger, alligevel findes hjælpeløse eller forladte har Naturstyrelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund et beredskabskorps der tager sig af nødstedte havpattedyr og havfugle. Desværre er eneste løsning oftest aflivning af det nødstedte dyr, da disse er vilde og ikke kan trives i fangenskab eller kan genudsættes hvis de tages i fangenskab.