©  Foto:

7. stop: Den blå Kløversti - Midtermolen og færgehavnen

I 1548 besluttede Christian III at erstatte byens beskedne færgebro for enden af Færgestræde med en egentlig skibsbro. Etableringen af skibsbroen var del af et større projekt, der skulle forvandle området til et standsmæssigt ankomststed for kongen og hans store følge.

Som led i bestræbelsen blev Færgestrædet udvidet til en egentlig processionsplads. Den første udvidelse var imidlertid ikke stor nok til kongens heste og vogne, og allerede i 1551 blev Færgestræde udvidet igen, hvorved Adelgade opstod.

Kongens Skibsbro

I 1752 blev der opført en ny bro i forlængelse af skibsbroen. Den nye bro fik navnet Byens Bro og efter en række udbygninger og ændringer, blev stedet med tiden kendt som Midtermolen. I 2015 blev det besluttet at omdøbe Midtermolen til Kongens Skibsbro og det er omkring den, at den nye havn voksede frem. I 1823 blev Østerhavnen anlagt, og i årene 1852-1856 blev Vesterhavnen etableret. Vest for denne opstod fiskeri- og lystbådehavnen i slutningen af 1920'erne, og flere udvidelser fulgte efter. I 1973 blev den inderste del af Vesterhavnen fyldt op i forbindelse med anlæggelsen af et RO-RO leje.

Øst for Østerhavnen blev der i 1872 anlagt en mole til Storebæltsdampskibene. Molen blev senere døbt Tyrmolen efter isbryderen Tyr, der fik plads der.
1800- og 1900-tallet bød på mange ændringer inden for transportområdet, hvilket har været med til at præge havnens udseende. Her kan nævnes jernbanestrækningen Nyborg-Odense der blev indviet i 1865.
Færgehavnen blev desuden udvidet i årene 1892, 1910, 1933 og 1953, og bestod således af fem færgelejer fra midten af 1950'erne.
Da Storebæltsbroen åbnede for jernbanetrafikken i 1997 var jernbanefærgernes rolle udspillet.

Bilfærge

I løbet af første halvdel af 1900-tallet steg antallet af bilister markant, og bilisterne ønskede at tage bilen med over Storebælt. I begyndelsen blev bilerne fragtet med jernbanefærgerne, men i 1930 åbnede et helt nyt bilfærgeleje ved Midtermolen i Vesterhavnen, og bilfærgen Heimdal påbegyndte en af mange ture på ruten Nyborg-Korsør. Bilfærgerne i Nyborg og Korsør kunne efterhånden ikke håndtere den stadig stigende bilmængde, og i 1957 blev en ny bilfærgehavn taget i brug på Knudshoved.