©  Foto:

Blå Kløversti Nyborg (5,7 km)

På Den Blå Kløversti kan du opleve Nyborgs historie som et trafikalt knudepunkt, der igennem 800 år har defineret byen. 

Oplev det trafikale hjerte i Danmark

Blå rute bevæger sig gennem historien om færge-,  tog- og industribyen Nyborg, der har været og stadig er et trafikalt knudepunkt for rejsende fra hele landet. Det har været med til at definere byens historie i mere end 800 år. For godt 20 år siden var det færge- og togtrafikken, som satte sit præg på Nyborg by. I dag er det stadig tog, men i høj grad også Storebæltsbroens tilstedeværelse som sætter sit aftryk på byen. Nyborg er en by i bevægelse!

Den grønne oase

Stien fører dig østpå langs havnen og den gamle voldgrav hen til Chr. Hansens have, som ligger ved Prins Frederiks Bastion og er en lille grøn oase midt i havne- og industrikvarteret. Herefter går turen langs den gamle stationsbygning - en af Nyborgs flere banegårde - forbi den nye stationsbygning, som blev opført i forbindelse med opførelsen af Storebæltsbroen.

Undervejs passerer du endnu et grønt åndehul - cirkuspladsen - der er anlagt på det gamle baneterræn. 

Nyborgs industrikvarter 

Fra togstationen bliver du ledt igennem et af Nyborgs industrikvarterer og videre ud til industrihavnen. Nyborg er inde i en rivende udvikling, og flere af de industrivirksomheder der holder til her i området, arbejder med cirkulær økonomi, genanvendelse og miljø. Her løber stien sammen med Den Sorte Kløversti og sammen følger de gamle kirke og natursti langs havnen ind mod byen. På Kirkestien kan du opleve et rigt fugleliv, og hvis du tager en afstikker ud til vandet, er der en chance for at se både marsvin og sæler. Kirkestien er bevaret, til trods for at den løber igennem industriområdet, hvor fx Fortum (tidl. Kommunekemi) danner rammen om din tur. Området er således ikke idyllisk natur, men viser nogle af verdens førende miljøvirksomheder og understreger Nyborgs vækst fra kongeby til moderne industriby med et globalt og bæredygtigt aftryk.

De gamle færgelejer

Den sidste del af turen går, forbi området med Musikskolen og Sundhedshuset, der tidligere har haft funktion som epileptikerhjem og børnehospital og videre gennem et af Nyborgs gamle boligkvarterer fra industrialiseringens indtog. Her munder ruten ud i de gamle færgelejer, hvor DSB i årtier sejlede togrejsende på tværs af landet. Resten af turen går langs havnen over Kongens Skibsbro, som har været Nyborgs centrale anløbsbro fra middelalderen til slutningen af 1950'erne inden du er tilbage ved udgangspunktet.

Praktisk information

De fire Kløverstiruter starter på Vesterhavn 3a, 5800 Nyborg og er skiltet med uret rundt.

  • Der er offentlig toilet og gratis, tidsubegrænset p-plads på havnen.
  • Undervejs på ruten finder du QR-koder. Scan dem og læs mere om de mange spændende oplevelser på din tur.
  • Den Blå Kløversti er én af fire Kløverstier i Nyborg. Vil du se de andre tre - grøn, rød og sort rute, kan du gøre det her.

Er du mere til et fysisk kort, kan du downloade det her på siden, bestille det med post, hente det hos VisitNyborg, eller tage det ved startstedet.

Kløverstierne i Nyborg

Vi glæder os til at vise dig spændende og anderledes oplevelser i Nyborg inden for såvel kultur som natur. Kløverstiruterne er fra ca 2,7 til godt 33 km. Flere af ruterne kan også kombineres, så de bliver længere eller kortere efter behov. Se alle ruterne her.