©  Foto:

Bondemosen (2,6 km)

Et grønt åndehul med græssende køer. Gå eller cykel en tur. Rundt om Bondemosen eller en af cykelruterne så du får flere små hyggelige oplevelser med i området.

Det største aktiv for friluftsliv i Ullerslev er Bondemosen, der er et grønt område midt i byen. En del af arealet er kommunalt ejet. Et kogræsserlaug – Bondemosens Kogræsserlaug – har kreaturer gående og græsse på arealet om sommeren. Kreaturerne sørger for at opretholde engens karakteristiske planter ved at holde den lysåben. Så man kan sige, at køerne er en slags ”naturplejere”.

Om foråret kan man være heldig at se majgøgeurt og skov-hullæbe i mosen.

Det er muligt at parkere flere steder i kvartererne rundt om Bondemosen, mest centralt ved det gamle rådhus og Ullerslev-Centret.

En vandretur rundt om Bondemosen er knap 3 km.