©  Foto:

Cykelrute 79: Nyborg-Korinth

Cykelrute 79 forbinder Nyborg og Korinth. Ruten er 64,1 km. 

Cykelrute 79: Nyborg - Korinth

Samlet afstand: 64,1 km fra turistbureauet i Nyborg til Korinth - krydset hvor rute 79 møder rute 51 til Faaborg.

NYBORG:

Nyborg, konge- og regeringsby i Middelalderen, er udgangspunkt for turen. Nyborg Slots ældste dele er fra ca. 1170, men der er foretaget ombygninger mange gange. Nyborg rummer også andre middelalderlige bygninger, f.eks. Korsbrødregården og Borgmestergården, som i dag er museum.  Ruten passerer Holckenhavn Fjord, hvor Storebælt skærer sig næsten to km. ind i landet. Her er en rig bestand af forskellige svømmefugle og i de senere år er der kommet ørne til. NB: Nyborg slot er lukket for en periode. i forbindelse med det store slotsprojekt (Læs mere her)

OBS: Den første del af ruten fra Nyborg følger rute 51, indtil du kommer til krydset Egemosevej / Langemosevej øst for Ørbæk. Her "starter" rute 79 som selvstændig ruteskiltning.

Holckenhavn:

Holckenhavns hovedbygning er opført i 1585 i renæssancestil og omgivet af voldgrave. Foruden et firkantet klokketårn bemærker man også et tilstødende slotskapel. Dette er opført i 1630. I slotsparken er der adgang for publikum, hvor en spadseretur i parken anbefales.

Ad smalle og bugtede veje forsætter turen væk fra landevejen. Du kan nyde synet af mange stråtækte husmandssteder. På næste strækning cykler du flere gange over Ørbæk Å med de skovklædte ådale. Vil du besøge Sulkendrup Mølle, skal du en kort afstikker væk fra ruten, men så er du også tæt på Refsvindinge Bryggeri - et af Danmarks mindste men bedste bryggerier. Langs selve ruten kan du ved en mølledam se Lille Mølle - en fredet vandmølle, der stadig kan male, og hvor møllehjulene snurrer lystigt. Lille Mølle antages at være en af Danmarks bedst istandsatte vandmøller. 

Frørup:

Fra den idylliske Ørbæk Ådal, kører du sydover mod Frørup. En typisk dansk landsby med kirke og bindingsværkidyl samt det gamle bystævne. Sydvest for kirken ligger Regisse Kilde - Fyns mest kendte helligkilde og i Middelalderen en kilde hvortil troende og syge valfartede for at finde helbredelse. Området er et kort stop på ruten, hvor det er skønt at tage et hvil i skyggen af de store træer

Syd for Frørup kører du igennem endnu en skøn lille landsby - Svindinge - årets landsby i Danmark i 2000. Landsbyens kirke og præst var efter sigende mål for en vred heks bosat på Langeland. Heksen kastede en sten, idet hun sigtede efter kirketårnet. Engle beskyttede imidlertid præsten og stoppede stenen ved Hesselager, og der har den ligget lige siden. Stenen er "Damestenen", Danmarks største (se Cykelrute N8). I øvrigt er Svindinge Kirke den ene af kun to landsbykirker opført i hele Danmark i renæssancen.

Glorup:

På din færd videre kører du rundt om Glorup Gods og park. H. C. Andersen kom meget på Glorup og skrev i et brev:" Det er just et ophold efter min smag, det er et slot ganske i italiensk stil og med en have, som engelske parker". Parken er åben i dagtimerne for offentlig adgang. Parken er især kendt for sine skulpturer og spejlsøen. En oplevelse du ikke må snyde dig selv for. 

Fra Glorup kører du igennem flere små landsbyer som Langå og Gudbjerg m.fl Ikke langt fra Gudbjerg ligger Gudme, hvor man bl.a. har fundet Skandinaviens største jernalderhus Kongsgaard, som muligvis har været residens for en jernalderhøvding. Området med Gudme og det lille fiskerleje i Lundeborg (cykelrute N8) antages, at have været et betydeligt kult-, kultur- og handelscentrum på den tid.

Brahetrolleborg:

Lige nord for Korinth har du spiret fra Brahetrolleborg Kirke i synsfeltet. Dette kæmpe herregårdsanlæg har oprindelig været munkekloster, etableret af cistercienserordenen i 1100-tallet. Den nuværende hovedbygning er et velbevaret klosterkompleks fra 1200-tallet. Kirken, der indgik i klosteret, er i dag sognekirke. Blandt Brahetrolleborgs ejere kan nævnes Johan Ludwig Reventlow, der i slutningen af 1700-tallet viste stort initiativ for at forbedre forholdene for bønderne og udvikle landbrugsdriften. Brahetrolleborg er et af de mest interessante godser på Fyn i kraft af sin lange historie som oprindeligt kloster og senere landboreformerne omkring 1800, der førte til lokale produktionsvirksomheder, f.eks. drejls- og damaskvæveri og et hammerværk, hvor der produceredes landbrugsredskaber. Desuden oprettedes folkeskoler, landets første lærerseminarium, høravlingsinstitut og meget mere. De fleste af bygningerne eksisterer den dag i dag i området - for et nærmere studium kan anbefales ruten om "Fynske slotte og herregårde".