©  Foto:

Fyrtårn og knaldfyr på Knudshoved

På den østlige del af Knudshoved halvøen står Knudshoved Fyr sammen med Danmarks eneste knaldstation. 

Knaldstationen her på Knudshoved er nok en af landets ældste bevarede akustiske varslingsanlæg.

Det blev etableret som varslingsanlæg for færgefarten på Storebælt af Fyrdirektoratet i 1901 til afløsning af den utidssvarende akustiske varsling, der skete ved affyring af to kanoner kaldet ”Löwes Batteri”. Knaldstationen skulle ved lyd i tæt tåge, kraftigt snevejr m.v. lede færgerne sikkert ind i Nyborg Fjord. Under normale vejrforhold kunne færgerne navigere efter de opstillede visuelle fyr, der siden midten af 1700-tallet ved bål og fyrtårne havde guidet skibene sikkert i havn i Nyborg. Men når vejret og sigtbarheden var dårlig, kunne man ikke se fyrtårnene.

Knaldstationen var opbygget med en 7-8 meter høj mast, der i toppen var forsynet med en svungen vippearm, som kunne trækkes ned til et lille skur, der var opført ved siden af masten. Her blev sprængladningerne monteret på en galge, og vippearmen blev igen hejst op i luften. Via en elektrisk anordning blev sprængladningerne antændt og færgerne kunne orientere sig efter lyden.

Til opbevaring af sprængladningerne brugte man et solidt murstenshus, som stadig står i området. Det var opført til opbevaring af krudt og kugler, fra dengang man brugte kanonerne. At Løwes kanoner ikke var tidssvarende skyldtes blandt andet, at den dumpe lyd som kanonerne afgav havde svært ved at overdøve den støj, som de dampdrevne færger selv skabte. Batteriet forblev intakt og stod i reserve, hvis knaldstationen skulle svigte.

Knaldstationen blev nedlagt i 1934 og blev afløst af mere moderne varslingssystemer (elektriske sirener). Fra 1934 og 40 år frem stod knaldstationen og forfaldt mere og mere, og i 1976 væltede den ned på stranden på grund af klintens erosion. I 1983 blev knaldstationens mast og vippearm rekonstrueret, men fejlagtigt monteret med en brændekurv, som var det et ”vippefyr” til visuel varsling.

Efter restaureringen i 1983 stod knaldstationens mast og vippearm igen og forfaldt og i 2009 blev den shinet up med maling og nye stålwirer. DSB Ejendomme har i 2022 foretaget en nænsom restaurering af masten, vippekonstruktionen og de afstivede wirer. Mast og vippearm er i dag ført tilbage til sin oprindelige konstruktion med en galge til fastgørelse af sprængladningen.