©  Foto:

Havørredplads Nordenhuse (24)

Sandet revlekyst, der absolut fisker bedst ved højvande.

Sandet revlekyst, der absolut fisker bedst ved højvande. Opsøg og vad eventuelt ud til de spredte badekar med mørk bund.

Spring de lange sandede strækninger over. Waders er en nødvendighed på dette stræk.

P: Parkering ved stranden.