©  Foto:

Holckenhavn Fjord og Vindinge Å

Holckenhavn Fjord udmunder i både Vindinge Å og Ørbæk Å. 

 

I bunden af Holckenhavn Fjord i Nyborg udmunder både Vindinge Å og Ørbæk Å. Fjorden nåede med den højere vandstand i stenalderhavets tid op til Bynkel i Ørbæk Å's dal og helt op til Vindinge og Vindinge Å's dal.
 
Men en mindre landhævning samt aflejring af fint sand, dynd og tørv fra de 2 åer og vegetationen langs fjordens bredder, har med tiden fyldt dele af fjorden op. 

Fjorden er et udemærket fugleområde, hvor der året igennem ses ænder, gæs, svaner og bla. også blishøns. Det er også muligt at se fiskeørn og andre rovfugle, især i træktiden. Fiskehejre og rørhøg yngler i området.

Foto udlånt af Nyborg Kommune.