©  Foto:

Holckenhavn Slot

Holckenhavn ligger lige uden for Nyborg, når man kører mod Svendborg. Man kan her afholde diverse events såsom bryllup m.m. 

 

Holckenhavn Slot, lidt syd for Nyborg har indrettet dejlige værelser til brug ved bryllupper og arrangementer. Klik ind på www.holckenhavn.dk for yderligere oplysninger.

Besøg i den store park kan foregå på alle hverdage fra kl. 9.00-16.00. Lørdage lukket. Benyt venligst de anlagte stier udenfor voldgraven. Gratis adgang i parken.

Ved siden af Holckenhavn Slot ligger der en skov, hvor man arbejder efter at skabe mere biodiversitet. Der er i forbindelse med ordningen om tilskud til Bæredygtig skovdrift (Skov med biodiversitet) givet tilskud til ekstensiv drift af løvtræsbevoksninger Kajbjerg Skov. Formålet med tilskuddet er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter der er tilknyttet skov, bl.a. vha. naturlig foryngelse, begrænset jordbearbejdning og bevarelse dødt ved og træer med hulheder.

Der drives også jagt på alle Holckenhavn Gods' jorde. Jagtvæsenet opererer under den nye biotopplan og har derfor udlagt store arealer til vildtet.

Du kan læse mere om Holckenhavns traditionelle driftgrene som skovvæsen, jagtvæsen, økologisk landbrug og husudlejning ved at trykke her.