©  Foto:

Juelsberg Herregård slotspark

Det smukke, klassicistiske gods – Juelsberg Gods – vest for Nyborg, ligger med park, Lindealléer og den nærliggende skov som et oplagt udflugtsmål om sommeren.

Juelsberg Gods stammer i sin nuværende skikkelse fra 1770’erne. Den blev tegnet af arkitekten Johan Jacob Encke, der var bygmester i Nyborg og stod bag en række af de historiske huse og nyklassicistiske facader, der i dag udgør den historiske bymidte i Nyborg efter at to voldsomme bybrande i 1790’erne havde ødelagt den middelalderlige bykerne.

Godset er fortsat i slægten Juels eje, men der er i dag ingen adgang på godset. Der er dog adgang til parken i sommerhalvåret. Nordligt i parken findes en tepavillion fra 1843.

Adgangsmulighed til park og skove.

Parken på Juelsberg er åbent dagligt mellem 10:00 og 17:00 i perioden 1. maj til 31.oktober. Adgang til parken sker gennem den lille jernlåge på Juelsbergvej – nord for selve godset i nærheden af tepavillonen, hvor skiltning angiver nærmere adgangsvilkår. Parken er lukket for busselskaber. Hunde må ikke medtages i parken.

Den nærliggende Juelsberg Skov er privat skov. Færdsel i skoven skal derfor ske under hensyn til reglerne for færdsel i private skove, som bl.a. betyder, at det kun er tilladt at færdes til fods eller på cykel i skoven på skovstierne fra solopgang til solnedgang. For yderligere information omkring færdsel i private skove henvises til fx Miljøministeriets folder ”Naturen må gerne betrædes – men træd varsomt”

Juelsbergs historie fortsat

Gregers Christian Juel, døde dog ung (38 år gammel) i 1776. Hans enke Amalie Christiane Raben var en dygtig og virksom dame, som styrede godset behændigt videre, og påbegyndte opførelsen af den fornemme og herskabelige hovedbygning til Juelsberg, som stor færdig i 1786. Juelsbergs hovedbygning blev bygget i tidens stil.

I 1860’erne kom de to sidefløje til på et tidspunkt, hvor Juelsberg Gods hektarmæssigt var Fyns største gods. Indtil 1669 var det krongods, der hørte til det store kongelige Nyborg Len, hvorefter det blev solgt til Claus Rasch, der kaldte sin nye ejendom for Raschenberg. Der ligger på daværende tidspunkt en ældre herregård, Baunegård, ude på det, der i 1659 skulle blive til slagmarken for slaget ved Nyborg. I 1772 købes godset af gehejmeråd Gregers Christian Juel, der lader Juelsberg opføre.

Den dygtige arkitekt G. D. Tchierscke og G. E. Rosenberg har skænket bygningerne deres usædvanligt smukke og festlige rum. Få danske herregårde rummer så stilfulde interiører fra 18. århundredes sidste halvdel.