©  Foto:

Knudshoved Færgehavn

De gamle rå færgelejer af beton står i dag sammensmeltet med vild natur med udsigt til Storebæltsbroen, hvilket gør området til en skjult oplevelse ud over det sædvanlige.

Fra midten af 1900-tallet sørgede Storebæltsfærgerne ved Knudshoved færgeleje for, at den stigende biltrafik kunne komme frem og tilbage mellem Fyn og Sjælland. Derudover sejlede der også færger fra havnemolen i Nyborg by og fra DSB’s jernbanefærgelejer – som i dag også er velbevarede. I 1999 står Storebæltsbroen færdig, og den gjorde op med den færgesejlads, som ellers havde været en del af Nyborgs liv i 800 år. Nyborg er dog stadig kendt som et stærkt trafikalt knudepunkt og er den by, der binder øst og vest sammen.

 

En skjult naturoplevelse ud over det sædvanlige

I og med at færgelejerne ved Knudshoved ikke længere bliver brugt til færgeoverfart står de forladte, rå færgelejer af beton nu og smelter sammen med kystnær natur, hvor hyben og havtorn dominerer, som i sin helhed gør området til et unik og skjult sted at besøge, fordi mange ikke tænker over, at området i dag er et særligt sted. Færgehavnen er dog kendt og populært blandt lystfiskere, der står på de forladte moler og hiver fisk ind. Fiskemuligheder er gode. Blandt de arter, der kan hales ind, er havørred, makrel, torsk, hornfisk, sild og fladfisk. Især den sydlige mole, kysten rundt om fyret og stensikringen ved Storebæltsbroen er gode fiskesteder.

Den del af Knudshovedhalvøen, der ligger syd for motorvejen og mod vest til Lindholm, blev fredet i 2004. Fredningen har blandt andet til formål at sikre landskabet, de natur- og kulturhistoriske værdier og rekreativ udnyttelse. Derudover at regulere offentlighedens færdsel, fastlægge rammer for arealernes drift og at skabe mulighed for naturpleje og naturgenopretning samt sikre en gunstig bevaringsstatus for områdets naturtyper.