Korsbrødregården i Nyborg

Photo: VisitNyborg
Aktiviteter
Sightseeing
Nyborg fik aldrig – i modsætning til mange af de andre danske købstæder i middelalderen – et kloster. Byen fik dog en Korsbrødregård, som var en filial af johanitterklostret i Antvorskov. Enkelte brødre af Johanitterordenen boede i huset, men der blev ikke så vidt vides, ført egentligt klosterliv, og der var ingen kirke. Ikke desto mindre var det et vigtigt hus for ordenen.
Address

Adelgade 1

5800 Nyborg

Kontakt

Phone:+45 63 33 80 90

2 Korsbrødregården 

Nyborg fik aldrig – i modsætning til mange af de andre danske købstæder i middelalderen – et kloster. Byen fik dog en Korsbrødregård, som var en filial af johanitterklostret i Antvorskov. Enkelte brødre af Johanitterordenen boede i huset, men der blev ikke så vidt vides, ført egentligt klosterliv, og der var ingen kirke. Ikke desto mindre var det et vigtigt hus for ordenen.

Den fine teglstensbygning på hjørnet af Adelgade og Korsbrødregade er et af de ældste bevarede huse i Nyborg. Hjørnehuset med de hvælvede kældre stammer formodentlig fra 1300-tallet. I 1614 blev huset udvidet med den to stokværk høje bygning mod Adelgade. Gården var da blevet overtaget af rådmand Anders Hansen Scheffer, og det var også ham, der sørgede for de svungne gavle, som nu pryder hele komplekset.

I 1650 blev Korsbrødregård udvidet mod øst af den daværende ejer Jens Madtzen, som ligeledes var rådmand. Oprindelig var gårdsiden af bindingsværk, men den er nu i grundmur ligesom gadesiden.


Museumsinspektør Claus Frederik Sørensen har skrevet en bog om "Korsbrødregården". Du kan købe bogen her

Address

Adelgade 1

5800 Nyborg

Facilities

Byvandring

Related products

See more
Sidst opdateret af
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau