©  Foto:

Langdysserne ved Lindeskov (2,5 km)

Du mærker historiens vingesus, når du træder ind i lysningen i skoven. De kæmpe sten vidner om en ærefuld sidste rejse - måske for en lokal storbonde eller høvding. Ikke langt derfra finder du Danmarks længste, bevarede langdysse. 

I og omkring Hestehave Skov findes en stor koncentration af fortidsminder fra bondestenalderen ca. 3500 f.Kr.

Bebyggelserne har formentlig ligget omkring søområdet, mens højene har ligget lidt tilbagetrukket i landskabet. Det er meget stemningsfuldt at gå rundt mellem de gamle fortidsminder ad slåede små græsstier i skoven og forestille sig de tidligere slægters leveforhold. En markvej fører op til Danmarks længste, bevarede langdysse på hele 168 m. Den har oprindeligt været kantet med 126 randsten. Ca. 200 meter længere fremme ad markvejen fører en sti mod vest i skovbrynet til en jernaldergravplads, der ikke ses i terrænet, en hellekiste i en høj samt 2 langdysser og en runddysse.

Lidt længere fremme på skovstien finder man resterne af et rettersted, hvor datidens forbrydere måtte lade livet.

Informationstavler på stedet fortæller om udgravninger og gravskikke.

Der er parkeringsmulighed et par 100 meter fra landevejen - kort efter boligen.

Der gratis adgang på ruten, der er ca. 3,1 km.