©  Foto:

Præstegården i Nyborg

Byens andet middelalderhus, Præstegården, er nabo til Korsbrødregården. Det er opført omkring 1400-tallet og forlænget i 1600-tallet. 

3 Præstegården

Byens andet middelalderhus, Præstegården, er nabo til Korsbrødregården. I dag ligger huset med langsiden mod gaden, men da huset blev opført o. 1400, lå det med gavlen mod gaden og var et såkaldt gavlhus. I 1600-tallet blev huset forlænget hen til Jens Madtzens udvidelse af Korsbrødregården (se denne), og huset blev nu et langhus. Den øverste del af murene er omsat efter Grevens Fejde i 1530’erne. Det er landets ældst beboede præstegård.