©  Foto:

Rasmus Møllers Gård i Nyborg

Rasmus Møller var en driftig og siden meget rig købmand. Han var møllersøn fra Rønninge, men kom i huset hos Hans Nielsen i Nyborg, der oplærte ham som købmand. Rasmus Møller arvede plejefaderens forretning og ejede Nørregade 1, som ligeledes brændte i 1797. Efter branden lagde han selv penge oven i assurancesummen for at genopføre bygningen.

12 Rasmus Møllers Gård, Nørregade 1

Rasmus Møller var en driftig og siden meget rig købmand. Han var møllersøn fra Rønninge, men kom i huset hos Hans Nielsen i Nyborg, der oplærte ham som købmand. Rasmus Møller arvede plejefaderens forretning og ejede Nørregade 1, som ligeledes brændte i 1797. Efter branden lagde han selv penge oven i assurancesummen for at genopføre bygningen.

Han og hans kaptajner hjembragte meget kostbart og smagfuldt interiør fra de mange rejser. Flere af stuernes vægge blev bemalet med fine motiver hentet fra byen. Johan Jakob Encke stod for byggeriet af den store købmandsgård for Rasmus Møller.