©  Foto:

Rigets Hovedstrøg

Rigets Hovedstrøg er navnet på det vejforløb, der gennem århundreder forbandt Øst- og Vestdanmark. Fra 1500-tallet og op til 1930’erne, benyttede rejsende  sig af ruten når de skulle krydse Storebælt. Selvsamme rute benyttede kongen sig af, når han skulle besøge Nyborg. I Nyborg ledte ruten direkte gennem Nyborgs hjerte og lige forbi det imponerede kongeslot, hvor samtlige danske konger og dronninger har haft deres gang, og hvorfra der er truffet vigtige beslutninger om det danske rige.

Hvornår går du på Rigets Hovedstrøg?
Vejforløbet der udgør Rigets Hovedstrøg starter (eller slutter) ved Kongens Skibsbro ved havnen, fører videre op af Adelgade for at dreje til venstre ved Vor Frue Kirke og forsætter ned ad Kongegade. For enden af Kongegade kan man enten fortsætte lige ud – eller dreje til højre af Korsgade. Forsætter man ligeud af Kongegade, kommer man til det lille torv foran Borgmestergården (der i dag er museum), hvorfra man ikke kan undgå at se kongeslottet. Tager man vejen ad Korsgade, kommer man tværs over Torvet (Christians 3.s tidligere turneringplads) forbi slottet, og rammer så Stendamsgade og forsætter ind gennem landporten til Lindealléen.

Bronzefliser markerer den vigtige rute
På Rigets hovedstrøg har tusinder rejsende sat deres spor, hvad enten de har bevæget sig fra øst til vest- eller omvendt, om de har været til fods, til hest, i vogn – eller senere i bil. Derfor skal bronzefliser med forskellige motiver fortælle om de begivenheder, der knytter sig byen og dens historie. Forløbet fra Kongens Skibsbro til Ravelinsvej er ca. 1. km. Der er lagt fliser for hver 4. meter i en fast rytme, der varierer mellem ikonfliser, motivfliser og store oversigtskort. Fliserne skal sammen danne en rød tråd gennem Nyborg og synliggøre Rigets Hovedstrøg.

Du kan læse mere om Rigets Hovedstrøg og se billeder af bronzefliserne på Nyborgslot.dk