©  Foto:

Tårup Kirke

Filialkirken i Tårup er opført 1883 af arkitekt J. Eckersberg af røde mursten som en lille bygning. 

 

 Består af kor og skib med spirprydet tårn mod vest. Tårnet er tækket med zink, resten med skifer.

Det indre dækkes af et tøndehvælv, inventaret er fra opførelsestiden. Altertavlen er et maleri "Påskemorgen" af F.C.Lund.

Udsmykket ved maleren Lisbeth Andersen, København.

Kontakt venligst graver ang. åbningstider.