©  Foto:

Torvet i Nyborg

I 1537 opkøbte Chr. III nogle små huse i den øverste del af Nørregade og frilagde området helt over til Slotsmøllen. Sådan opstod Torvet, som kongen ønskede at benytte som ridebane og turneringsplads.

14 Torvet

I 1537 opkøbte Chr. III nogle små huse i den øverste del af Nørregade og frilagde området helt over til Slotsmøllen. Sådan opstod Torvet, som kongen ønskede at benytte som ridebane og turneringsplads.

Tre år senere gravede man parallelt med slotsgraven endnu en kanal, der kom til at danne Torvets afslutning mod slottet. Denne grav skulle give vand til Slotsmøllen. Statuen på Torvet af Chr. IX er udført af billedhuggeren Hans Peder PedersenDan i 1909.

Pedersen-Dan er bl.a. kendt for Elefantporten på Carlsberg Bryggeriet og Holger Danske på Kronborg. Kong Fr. VIII havde været soldat i Nyborg og var meget glad for byen, hvilket formentlig var årsagen til, at hele kongefamilien var til stede ved afsløringen.