©  Foto:

Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Ullerslev kultur- og idrætscenter er en del af Ullerslev Hallerne, Ullerslev Bibliotek og Vibeskolen.

Ullerslev Kultur- og Idrætscenter er etableret ved ny- og ombygning af dele af Ullerslev Hallerne og Ullerslev Centralskole.

Ullerslev Kulturhus indeholder efter ombygningen bla. nye lokaler for Ullerslev Bibliotek, samt cafeteria, møde- og klublokaler, m.m.