©  Foto:

Vådområde og alléer (8,7 km)

Kilometervis af blomstrende kastanjetræer eller et vådområde med et rigt dyreliv. Hvorfor vælge, når du her kan få begge dele. Ravnholt Gods med tilhørende Dyrehave og kastanjealléer er et skønt sted at koble af og nyde den danske natur.

 

Ravnholt, der ligger omkranset af store løvskove, er med sine godt 5100 td. land Fyns næststørste hovedgård. Ravnholts historie tager sin begyndelse omkring år 1365, hvor gården efter sigende blev grundlagt som en almindelig udflyttergård. I 1400-tallet kom Ravnholt i slægten Bilds eje, og så sent som i 1504 var gården endnu en beskeden væbnergård med en størrelse svarende til 2 almindelige bøndergårde. I løbet af 1500-1600-tallet udvider den sit ejerlav og blev efterhånden et af Fyns største godser. Ravnholt har det sidste par hundrede år været i slægten Sehested-Juuls besiddelse. I sin nuværende skikkelse er slottet et resultat af store om- og tilbygninger i perioden fra omkring 1845 til 1870. Ravnholt kan i dag fremvise Danmarks længste sammenhængende allé (ca. 9 km), en meget smukt anlagt park og et meget rigt dyreliv på mark og i skov.

Der er ikke offentlig adgang til hovedgården og parken, men det anbefales at køre gennem de kilometerlange fredede kastanjealléer, som fra flere retninger fører til Ravnholt.

Der er lavet naturgenopretning i et moseområde umiddelbart sydvest for Ravnholt, hvorved der er genskabt et stort vådområde. Der er mulighed for parkering i vejsiden i den nordlige del af skoven, hvorfra der er adgang til området. Der er god mulighed for en lang gåtur i skovene ved Ravnholt (Ravnholt Dyrehave) og til vådområdet. Der yngler mange rovfuglearter i skovområderne, og om vinteren er der chance for at se rastende ørne.

Parker i vejsiden på Stubbendrupvej. Den foreslåede rute er her op til 7,9 km igennem Dyrehaven. Der er mulighed for forskellige ruter.