Vandrerute 11: Teglværksskoven og Strandvænget

Teglværksskoven ligger ved Storebælt nord for Nyborg. Det vides ikke hvor gammel skoven er, dog skænkede Erik af Pommern skoven til Nyborg i 1435. Skoven er 1,5km lang og omkring 600m bred.

Strandvænget ligger ved den nordlige del af Teglværksskoven - Mere eller mindre lige i udkanten af skoven. Strandvænget har været en institution for udviklingshæmmede. Området er 30tdr med stort have- og parkanlæg, med skønne udsigter over Storebælt. Det er offentligt tilgængeligt, med masser af små naturoplevelser. 

 

 

Teglværksskoven og Strandvænget - 5,5 km

Teglværksskoven

Teglværksskoven er smukt beliggende ved Storebælt nord for Nyborg. Skoven er 1,5 km lang og ca. 600 m bred. Hvor gammel den er vides ikke, men Erik af Pommern skænkede skoven til Nyborg i 1435. Gennem tiderne har den således leveret træ til byens indbyggere samt egetømmer til Nyborg Skibsværft.

Den første regulering af skoven blev foretaget i 1880. Hovedtræarten er bøg med en iblanding af eg, ask, el og nåletræ. Den ældste bøgebevoksning er ca. 180 år gammel. Af de større dyrearter kan skovgæsten møde råvildt, hare og fasan.

Ved Teglværksskovens restaurant ligger der ud mod havet en ret høj lerbanke med en kæmpehøj. Herfra er der en fin udsigt mod nord til Romsø og Hindsholm. På højen stod der i sin tid en lille pavillion, som blev opført omkring 1890, da den nuværende Kronprins Frederik (senere Frederik den Ottende) gjorde tjeneste ved garnisionen i Nyborg.
Efter den store brand i Nyborg By d. 11.-12. september 1797 opstod et stort behov for teglsten. Der blev derfor anlagt et teglværk i Kohaven som herefter blev benævnt Teglværksskoven. Teglværket var beliggende i nærheden af restauranten og bestod af en større og en mindre ovn samt 4 ladebygninger.

Ad skovstier eller en sti langs kysten er det muligt umiddelbart nord for Teglværksskoven, at komme til Strandvænget.

Strandvænget

Strandvænget er en tidligere institution for udviklingshæmmede under Region Syddanmark. Den ligger i et 30 tdr. land stort have- og parkanlæg med formidable udsigter over Storebælt. Området er offentligt tilgængeligt og byder på mange muligheder for små naturoplevelser. Der er bålpladser, så man kan holde picnic. Der kan bades fra stranden og der er mini zoo, sanse-/legeplads m.m.