site logo

Vandrerute 3: Kongshøj Mølle

Kongshøj Mølle er fra ca. 1850 og blev  anlagt af hovedgården Glorup. Møllen malede korn, og der tilhørte et drejeri og bageri til anlægget. Møllen blev en virksomhed med ca. 30 ansatte og gav arbejde til en stor del af Frørup sogns beboere. 

 

Kongshøj Mølle - 150 m.

Kongshøj Mølle blev anlagt under hovedgården Glorup ca. 1850. 
Et vanddrevet hammerværk forarbejdede landbrugsredskaber, og møllen malede korn. Til anlægget hørte også et drejeri og et bageri. Kongshøj Mølle blev hurtigt en stor virksomhed med op til 30 ansatte. Værket gav arbejde til en stor del af Frørup sogns beboere. 
Mølleriet kørte til efter 2. Verdenskrig. der blev tilsluttet en turbine for elproduktion, som fortsatte uændret til 1962. Elproduktionen blev i 1979 genoptaget efter en renovering af turbinen og kører fortsat i dag. 
Mølledammen og dannelse af vandfaldet består stadigvæk.

Stemmeværket har medført en opstemning af åen på 7 meter, hvilket er det højeste på Fyn. Det var en hindring for fri passage af fisk og fauna og derfor blev der i 1998 etableret et 650 meter langt strygomløb med hvilebassiner for de opgående fisk. I den stærke strøm nedenfor ses om vinteren vandstær, og ofte også isfugl og bjergvipstjert; de to sidste yngler regelmæssigt ved Kongshøj Å.

Området ved Kongshøj Å, har været det ideelle levested for mennesker siden yngre stenalder for 4000 år siden. De har kunnet fiske i åen og gå på jagt i de frodige områder langs åen.

Ved mølledammen er der parkering og et offentligt grønt areal med bord og bænke hvor man i skyggen kan nyde sin medbragte mad - og nyde udsigten over søen og naturen.
Møllen er i privat eje og uden offentlig adgang.