Vandrerute 8: Magelund Voldsted

Magelund Voldsted ligger i en gren af dalen til Godset Lykkesholm, og er forgænger til Lykkesholm. Magelund Voldsted er et af Danmarks største, og mest stærkeste befæstede voldsteder fra middelalderen. 

 

Magelund Voldsted - 5,3 km

Godset Lykkesholm ligger meget smukt i bunden af en tunneldal ved en sø omkranset af skov. I en gren af dalen ligger Lykkesholms forgænger Magelund Voldsted, som er et af Danmarks største og stærkest befæstede voldsteder fra middelalderen. Engang var der en stor borg - i dag er kun de imponerende volde tilbage. Borgbanken er 15 m høj og har en længde på 70 m. Mod syd og øst er der store jordvolde og mod nord og vest har der tidligere været en sø. Voldstedet er ryddet for skov og fårene sørger i dag for at voldstedet forbliver fri for træer og buske. Det markante fortidsminde kan således ses tydeligt i landskabet.

Voldene og borgen menes anlagt i slutningen af 1200-tallet og er omtalt første gang i 1329 hvor den på grund af de urolige tider blev forstærket. Kongeriget var ved at falde fra hinanden, fordi kongen og stormændene sloges om magten i Danmark.

Da Kong Valdemar i midten af 1300-tallet havde gjort op med de holstenske grever, vendte han sig mo de danske stormænd og mange storborge blev ødelagt i disse år. Datteren dronning Magrethe gik i faderens fodspor. Mange af de befæstede borge, der ikke var kongemagtens eller ejet af kongetro undersåtter måtte vige. I 1329 erhvervede dronning Magrethe borgen Magelund og overdrog den samme år til sin tro væbner Henneke Olufsøn Bjørn.

Magelund ligner voldsteder som Søbygård på Ærø, Ørkild i Svendborg og Hindsgavl ved Middelfart.

Der er adgang til voldstedet gennem låger i hegnet.

Filmlocation til Tinkas Juleeventyr

Kobbermosen ved Lykkesholm Slot var en vigtig location i julekalenderen på TV 2, 2017.

Søbredden, der fungerer som portal i menneskenes verden, er nemlig Kobbermosen tæt på Lykkesholm Slot og Magelund Voldsted. Det er her, Tinka for første gang kommer ind i menneskenes verden, og det er også her, Lasse og Tinka møder hinanden for første gang.

Kobbermosen er vist som location i afsnit 1-6, og vi kommer tilbage til søbredden igen i afsnit 7, 15, 17, 20 og 24. Kigger du selv forbi søbredden i dagene op til jul, så er det nok en rigtig god idé at lade dit tryllespejl blive hjemme.