Slaget ved Nyborg 1659 monument mindesten

Vandretur på Slagmarken.

Foto: VisitNyborg / Kristian Lilholt
Aktiviteter
Turforslag
Hvis man tager på en historisk gå tur fra Nyborg Slot, langs Ladegårds åen via sti systemer, så ender man ude på Slagmarken. 
Adresse

Slotsgade 34

5800 Nyborg

Kontakt

Telefon:+45 63 33 80 90

Vandretur på Slagmarken.  
Historisk vandretur. Når man går uden for det imponerende voldanlæg bag Nyborg Slot og følger den lille sti langs den maleriske Ladegårds Å, begiver man sig samtidigt på en vandring i Dan­markshistorien. Her stod et af Danmarkshistoriens største og vigtigste slag mel­lem Danmark og Sverige i 1659. Når man ser ud over markerne for de dramatiske begi­venheder kan man stadig under fuglenes sang fornemme en buldren fra hestenes hove, se kolonnerne marchere frem som en svag dis over bakkerne, høre skrigene, og som en fjern torden drønene fra kanoner og musketter. 20.000 mand stødte sammen her - mere end 3.000 blev dræbt. Den danske hær og dens allierede sejrede.  

Vandreruten til Slagmarken udenfor Nyborg begynder ved Nyborg slot.  Fortsæt ad vandrestien til udsigtspunktet ved Svenskehøjen. 

Slagmarken Svenskehøjen Nyborg Slot: Fra Nyborg Slot til sidste informationstavle er der 3 km. Hele den markerede rute er 4,5 km. Stien er mærket med gul farve. Den med lys gul markerede del af stien er bedst farbar i sommermånederne. Vandreruten til Slagmarken uden for Nyborg begynder ved Nyborg slot. Stien følger Ladegårds Å fra Nyborg og videre forbi Hjulby Sø. Åen ligger i bunden af en smeltevandsdal fra den sidste istid, der sluttede for ca. 10.000 år siden. Det omkringliggende landskab består af flade moræne bakker. 

Langs Hjulby Sø kan man iagtage rørhøgens elegante flugt.  

I det tidlige forår ses flokke af rastende gæs hvoraf nogle bliver ved søen for at yngle. I foråret høres nattergalens fortryllende sang og viben ses på de nyspirede marker og enge. 

OBS: En del af ruten ved Hjulby Sø ml. Lindeborgvej og Hjulbyvej foregår via et naturspor, som kun må trampes ned og ikke på anden vis maskinelt vedligeholdes. Denne sidste del af ruten, kan derfor være svært fremkommelig. Dette hindrer ikke, at du kan gå den første del fra Nyborg Slot og forbi "Svenskehøjen" til Lindenborgvej. Her er fremkommeligheden generelt god.

Adresse

Slotsgade 34

5800 Nyborg

Facilities

Vandreture

Selvguidede ture

Følg på:

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau