©  Foto:

(x) By- og fæstningsvandring 2 Korsbrødregården

Nyborg fik aldrig - i modsætning til de andre danske købstæder i middelalderen - et kloster. Byen fik dog en Korsbrødregård, som var en filial af johanitterklostret i Antvorskov. Enkelte brødre af johanitterordenen boede i huset, men der blev ikke ført egentligt klosterliv, og der var ingen kirke.

2 Korsbrødregården 

Den fine teglstensbygning på hjørnet af Adelgade og Korsbrødregade er et af de ældste bevarede huse i Nyborg. Hjørnehuset med de hvælvede kældre stammer formodentlig fra 1300-tallet. I 1614 blev huset udvidet med den to stokværks høje bygning mod Adelgade. Gården var da blevet overtaget af rådmand Anders HansenScheffer, og det var også ham, der sørgede for de svungne gavle, som nu pryder hele komplekset. I 1650 blev Korsbrødregården udvidet mod øst af den daværende ejer Jens Madtsen, som ligeledes var rådmand. Oprindelig var gårdsiden af bindingsværk, men den er nu i grundmur ligesom gadesiden.