Portræt af Erik Klipping

Erik Klipping

Foto: Ukendt

Erik Klippings håndfæstning anses som Danmarks første grundlov, og den blev underskrevet på Nyborg Slot i 1282.

Erik 5. Klipping (1249-1286)

Erik 5. blev udvalgt til konge allerede i år 1254, og han blev i en alder af kun fem år gammel udpeget til rigets fremtidige konge. Da hans far, Christoffer 1. døde i 1259, overtog den nu kun 10-årige Erik kongemagten. Dog var det hans moder, Margrete Sambiria, der som formynder regerede på vegne af sin søn indtil ca. 1266. I disse år kom hun til at kæmpe for Erik og tronen, da der var stridigheder, både i familien og blandt landets stormænd, omhandlende kongemagtens pligter og rettigheder. Resultatet af disse stridigheder blev, at Erik Klipping måtte underskrive en håndfæstning i Nyborg den 29. juli 1282. Håndfæstningen, der havde til forhold at begrænse kongens magt, blev beseglet i Danehofsalen på Nyborg Slot. Loven var det første konstitutionelle dokument i Danmark og betegnes ofte som Danmarks første Grundlov. I grundloven stod blandt andet, at Danehoffet (landets øverste domstol), fremadrettet skulle indkaldes til et årligt møde, for at kontrollere kongens brug af magt og hans regering af landet.