Portræt af Kong Hans

Kong Hans

Foto: Ukendt

Nyborg blev atter et centralt samlingspunkt for kongemagten under kong Hans og hans hustru, dronning Christine af Sachsen.

Kong Hans (1455-1513)

Under kong Hans og hans hustru, dronning Christine af Sachsen, blev Nyborg atter et centralt samlingspunkt for kongemagten. Blot to år efter, at kong Hans overtog tronen fra sin fader Christian 1. i 1481, underskrev han en håndfæstning for den nordiske union, som betød, at han havde pligt til at opholde sig et år ad gangen i hvert af de tre nordiske lande på skift. I de år kongen opholdte sig i Danmark, var det ofte på Nyborg slot. Også kong Hans’ hustru, dronning Christine, havde Nyborg nær og købte i 1483 en gård i Nørregade og erhvervede sig også nabogården ca. ti år senere. Det vides, at to af kongeparrets børn er født på Nyborg Slot, heriblandt Christian 2., der blev født i 1481. Det sidste længere ophold kongeparret havde på Nyborg Slot var i vinteren 1504-1505. Under dronning Christine blev der grundlagt et kongeligt mausoleum i Gråbrødre Kirke i Odense, hvilket blev begyndelsen på en lang tradition for kongebegravelser på Fyn, grundet kongefamiliens store tilknytning til denne landsdel.